Covid-19

För er som kommer till Färs och Frosta seminstation vill vi göra uppmärksamma på att ni inte ska komma till stationen om ni känner er förkylda eller har feber. För er och vår skull måste besökande på stationen även följa dessa förhållningsregler:

REGLER PÅ STATIONEN med anledning av COVID-19


• Endast en person per häst (sto med föl, två personer om nödvändigt)
• Gå in genom den högra dörren och ut genom den vänstra.
• Tvätta händerna med handsprit innan ni går in i undersökningsrummet (sprit finns
på bordet utanför).
• Stå framme vid din hästs huvud under pågående undersökning.
• Max 2 ston åt gången i undersökningsrummet.
• Var vänlig vänta ute vid kö.

Translate »