Gällande EHV-1

För att säkerställa bästa möjliga skydd för alla hästar som stallas upp hos PS Flyinge & Partners rekommenderar vi att ston med full vaccinationsstatus – inklusive herpes – stallas upp hos oss i Färs & Frosta.

I händelse av otillräcklig vaccinationsstatus, påpekar vi uttryckligen att stoets ägare är fullt ansvarig för all skada som härrör från detta. I synnerhet för infektion av andra hästar som är uppstallade i Flyinge- och den resulterande skadan.

Vid tidpunkten för uppstallning måste stona vara fria från akuta sjukdomssymtom (t.ex. feber).

Stoet ska under de senaste tre veckorna inte visat några tecken på infektionssjukdom, stoet ska under de senaste tre veckorna inte har placerats i en stall där infektiös hästsjukdom har inträffat, och att stoet under samma tid inte har varit på något annat sätt i kontakt med en häst som misstänks ha en smittsam sjukdom

Uppstallningen  av ston sker på stoets ägare/fodervärdens risk.

PS Flyinge & Partners AB och Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH avsäger sig allt ansvar i detta avseende.

Translate »